Zadanie ja: bandyta w taern Gdzie na północ od Trentis mogę znaleźć bandytów z tego zadania?