Da się zmienić date i godzinę meczu? Da się zmienić date i godzinę meczu?