Co jest lepsze ? Wyposażenie zależy jak ulepszone lf 2 lepsze jeżeli lf3 nie jest ulepszane