Utylizacja Czy jak jestem NSS to jak utylizuję jakąś rzecz, mogę za to dostać sd?