Klucze w sklepie Ty jesteś z innego wymiaru gdzie nie ma kluczy w sklepie? ;_;