Wydajność farm Rozwój wiosek barbarzyńskich jest losowy.