mobilność nidalee Czy warno zakładać intemy pod skórcenie czasu odnowienia na nidalee AP mam na myśli większy kielich i w obliczu ognia? Większy kielich na początku, w obliczu ognia jako 4 item