Zaliczanie zadań w tej grze MI sprawdzał z innej gry i wszystko działa.