Dodajemy sobie pkt i tak to moderacja przyznaje punkty i to czyta