Wymagania minimalne. Jakie? Jakie są wymagania minimalne tej gry?