Dodajemy sobie punkty (5) KILKAMY + Jak działa to (y) :D