Doświadczenie w grze jakie zadania, chodzi wam o te w alejkach za Energie??