Kowal DT Czy miejsce ubicia króla demonów decyduje o tym jaki pojawi się kowal?