Co jest bardziej celne w skoku? AWP czy SCOUT? Awp jak się kampisz i jest mocna, scout jak się poruszasz