Jak zdobyc wysza rangie? Trzeba wbijać Lv. dosyć proste .Prawda ;D