czy jeśli fiora ultuje Czy jeśli fiora ultuje Twisted Fate'a a on z np. Bot'a ultnie na mid'a w trakcie ulta fiory to fiora tepnie za nim?