Dusza mścicieli - umki Czy jest możliwe (a jeżeli tak to w jaki sposób) podniesienie lvl umek sylfów/dusz mścicieli na kolejne poziomy? Bo przy każdej umce jest podane, że jest to umka 1 lvl (co wskazuje na to, że mogą być i kolejne lvl)