Unipegi Jak się pokrywa unipegi, czy klacz-unipeg dobrze pokryta, urodzi unipega, pegaza czy jednorożca, bo już nie wiem?