Jak odjąc punkty? Nie ma potrzeby, zaakceptujemy tyle ile posiadasz.