Posiadane samochody... Co się otrzymuje za dziesięć posiadanych samochodów w garażu?