jak byc orzelkiem orzełki są słabe nic nie musisz robić, sam wpadnie