2048 plików zeskanowanych... Najlepsze rozwiązanie to ponowne zainstalowanie gry.