Farto stać na Aliasie? Lotne Jakieś 3 hera w ciągu 6 dni?