Limit farmienia Czy na każdym świecie farmienie jest ograniczane limitami dziennymi?