co zamontować do KV-1 co zamontować do KV-1, żeby stał się lepszy