Trucizna czy głęboka rana? Mam problem z łowcą gdy biję się na tancerza ostrzy. Bić gr czy trutą