Exhaust Czy efekt nieustępliwość, skracający czas cc działa na exhausta?