Czy w czasie widzenia intymnego... będę mógł chodzić na siłke i robić przestępstwa?