8 winów pod rząd brak awansu czemu? 8 winów pod rząd brak awansu czemu?