Ile czołgów znajduje się obecnie w grze? Czy liczba ta będzie zwiększana z biegiem czasu? Ile czołgów znajduje się obecnie w grze? Czy liczba ta będzie zwiększana z biegiem czasu?