Tryby w Lolu Tak, zazwyczaj to pomysły graczy, ale tworzenie i rospadszenie trwa długo xd