Ledzia za 1600 pyłu harrison zdecydowanie w obecnej mecie