Teleport z Thuzal Czy jest jakiś członek zakonu astralnego czy coś innego, by się teleportować z Thuzal?