Działanie gry Gra nadal nie działa a mi leci czas na wykonanie zadania ;_; naprawią to czy mam odpuścić już?