czy na ognistej ziemi jest boss/ czy na ognistej ziemi jest boss/