Czy wy także nie otrzymujecie pkt. za gry Ja nie dostaje za odpowiedzi i za codzienne logowanie.. :/