Zadania w AW 1. logowanie i stoczenie bitwy 2. posiadanie czołgu tier 2 3 Posiadaj 3 czołgi trzeciego tieru