jak sprawdziś swoją range? jak sprawdziś swoją range?