Czy noże dropią tylko ze skrzynek? Tak tylko ze skrzynek (paczki pamiątek ani paczki z naklejkami nie dropią kos)