postac jaka postac jest lepsza ? wojownik czy sura