Zamówienie riot points na dogry Dostaniesz po prostu kod PSC za który możesz kupić RP. Nawiasem mówiąc czas realizacji zawsze jest dość długi, więc się nie prrzejmuj