zadanie 2 i 3 Wyzwań z czasem jest coraz mniej. Atakować graczy, rozbójników itp. Za każdy zabity jeden "punkt żywieniowy" dostaje się jeden punkt doświadczenia. Jeśli ktoś myśli o szybkim zrobieniu zadań, to się nie da.