Kontowanie Jak można poprawnie kontować? I jakimi typami czołgów najlepiej?