Asmodian vs. Elyos Zależy. Moim zdaniem grając Elyosem jest trochę prosciej, ale jest mniej osób... Z drugiej strony NIGDY w przeciwieństwie do Asmodianów nie spotkałam się z odmową pomocy, czy niemiłymi słowami. Asmodianie zwykle wygrywają, mają więcej artefaktów i twierdz w Otchłani itp. MOIM ZDANIEM Elyosi. ;)