Ile diaxow otrzymam z bloku diaxowego Otrzymasz 9 diamentów