Immunitet O co chodzi z tym immunitetem na spadek?