Dolna płyta w Tiger P? Czy dolna płyta w tym czołgu jest słabym punktem tak jak w większości niemiaszków, czy ma pancerz taki jak reszta kadłuba?