Help !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! xD Ja Dravena w 7 dni wbiłem na 7 maestrię