mieszkańcy a populacja Ludność to to samo co populacja.