jak wielką armie można mieć? na obronie lub ataku ?